Styrelsen informerarVIKTIG INFORMATION


Från och med april 2024 kommer medlemsavgiften höjas med 2 %. 


Vi upplever att reglerna för gästparkering inte sköts.

Läs gärna igenom reglerna och notera följande: 

  • Platserna är avsedda för gäster till boende, boende får ej nyttja parkeringen. 
  • Säkerställ att parkering sker på avsedd plats, dvs framför respektive parkeringsskylt, med långt mellanrum mellan bilarna för att ej hindra framkomlighet.
  • Parkering i max 24 h.
  • Parkeringstillstånd tillsammans med noterad ankomsttid ska placeras väl synligt i framrutan. Parkia kontaktas vid felparkering. 


Med vänlig hälsning,

Styrelsen