Styrelsen informerarInformation från styrelsen hösten 2021

 

Här kommer lite information från styrelsen.

 

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD

Vi vill uppmärksamma er om att det skett ett inbrott i ett förråd i källaren under Murargatan 1-9. Vi uppmuntrar därmed alla som kan ha tänkas sett eller hört något som kan vara kopplat till detta att höra av sig till styrelsen. Inbrottet tros ha skett under fredag 27/8 eller natten mot lördag 28/8.

 

Det finns inga tecken på att någon dörr till källaren har blivit uppbruten. Vi vill därför påminna alla om att alltid se till så att dörren går igen ordentligt när ni går in och ut ur källaren. Ibland kan det fastna lite grus mellan dörren och listen vilket då hindrar dörren från att låsa sig ordentligt. 

 

AVLOPPEN
Vi har den senaste tiden haft flera vattenläckor i föreningen. Vi vill därför påminna om att det är lägenhetsägaren som ansvarar för avloppet från lägenheten och fram till stamledningen. Sker en läcka på denna del av avloppet är lägenhetsägaren ersättningsskyldig. Vi uppmuntrar er därför att ta hand om era avlopp och åtgärda eventuella stopp eller problem snarast.

Vi vill även påminna om att vara försiktiga med vad ni spolar ner i avloppen och i största möjliga mån undvika att spola ner fett. Både för era avlopp och för våra gemensamma stammar.


SKRÄP PÅ GÅRDEN
Det har under sommaren varit ett tilltagande problem att människor lämnat möbler, skräp och dylikt i soprummet eller på gården. Detta ger en tråkig miljö för alla samt kostar pengar för föreningen. Vi vill därför påminna om att soprummet endast är till för hushållsavfall. Saker som inte går att sopsortera i soprummet får man själv frakta till återvinningscentralen alternativt spara sakerna för att slänga i containern under oktober.


CONTAINER
Under oktober månad kommer det som vanligt finnas en container på gården där man kan lämna avfall som inte platsar i det vanliga soprummet. Containern kommer att tömmas om den börjar att bli full och för att arbetet ska underlättas vid tömning ber vi er om följande:

  • Inga vitvaror
  • Inga batterier
  • Inga flytande vätskor 
  • Fyll inte över kanten på containern

Om du observerar att containern håller på att bli full, får du som medlem väldigt gärna hjälpa dina grannar genom att anmäla behovet av tömning hos Sweax som i sin tur ombesörjer tömningen.


HJÄLPS ÅT I CORONATIDER
Vi uppmanar starkt alla medlemmar att följa de rekommendationer vi har. Hjälp gärna varandra om ni har möjlighet.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen.