Styrelsen informerarInformation från styrelsen våren 2021


CONTAINER

Från och med efter påsk och några veckor framåt, kommer det att finnas en container ute på gården där det går att lämna det avfall som inte har en plats i soprummet.

Containern kommer att tömmas om den börjar bli full och för att arbetet ska underlättas vid tömning ber vi er om följande:

  • Inga vitvaror
  • Inga batterier
  • Inga flytande vätskor 
  • Fyll inte över kanten på containern

Om du observerar att containern håller på att bli full, får du som medlem väldigt gärna hjälpa dina grannar genom att anmäla behovet av tömning hos Sweax som i sin tur ombesörjer tömningen.

PARKERING

Föreningens gästparkering har tyvärr missbrukats en del. Vi ber därför er följa de regler som finns då platserna annars riskeras tas bort. Parkeringen får bara nyttjas av icke-boende i föreningen, man ska ha synligt P-tillstånd i rutan samt att man får stå max 24 timmar.

Sedan parkeringsavgift infördes i Sala Backe har parkeringsläget blivit allt mer ansträngt. Med anledning av detta kommer korttidsparkeringen göras om till en permanent parkering. Vi vill därför åter vädja till er som har parkeringsplats/garage som inte används att säga upp dessa då det är många i föreningen som står i kö.

AVLOPPEN

Nu när många är hemma i större utsträckning har det blivit högre belastning på våra stammar. Vi ber er vara noga med att inte spola ner en massa fett i avloppen så vi kan undvika stopp. Torka gärna ur era stekpannor med papper innan ni diskar dem.

RASTNING AV HUSDJUR
Vi vill påminna om att det är förbjudet att rasta sina husdjur på gården. Nu när snön har smält har det tyvärr dykt upp en hel del avföring på gräsmattan. Medlemmar ska kunna nyttja gräsmattan utan att riskera att kliva i bajs.

HJÄLPS ÅT I CORONATIDER

Vi uppmanar starkt alla medlemmar att följa de rekommendationer vi har. Hjälp gärna varandra om ni har möjlighet.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen.