Styrelsen informerarVIKTIG INFORMATION


Vi har tidigare aviserat en avgiftshöjning fr.o.m januari, men har därefter beslutat att skjuta på höjningen till april. 


Från och med april 2023 kommer medlemsavgiften samt avgifter för parkeringar och garage att höjas.


  • Medlemsavgiften höjs med 5%, vilket motsvarar 125 kr per månad om avgiften är 2500 kr. 
  • Parkeringsplats höjs från 160 till 200 kr per månad.
  • Nya parkeringsplatser avsedda för elbil med laddstation har en fast kostnad på 400 kr per månad. Kostnad för faktisk elförbrukning tillkommer månadsvis. 
  • Små garage kommer ligga kvar på 300 kr per månad.
  • Stora garage höjs från 425 kr till 500 kr per månad. 


Mvh

Styrelsen