Garage, parkering och förrådGarage och parkering


Föreningen har tillgång till 52 garageplatser, 9 st mindre och 43 st större samt 71 parkeringsplatser med elplint.


För att få tillgång till en parkerings- eller garageplats krävs att du är medlem i föreningen och har tillgång till ett fordon för eget bruk. Sedan länge har principen om en parkeringsplats eller ett garage per bostad tillämpats. Är ni fler i hushållet med varsin bil går det att ställa sig på kö för ytterligare en parkeringsplats.


Föreningen tillåter inte användande av motorvärmaruttag till laddning av el- eller hybridbil då detta medför brandrisk.


Kölista


Kölista för parkering tillämpas och sedan 2018 har ansvaret för parkering överlåtits till Upplands Boservice. För att ställa dig i kö till en parkering eller ett garage, eller vill veta vilka plats du har i kön kontaktar du Upplands Boservice på hyresavdelningen@boservice.hsb.se med följande info:

Namn, telefonnummer, lägenhetsnummer, adress och från när du önskar parkering. Om du ställer dig i kö till garage, skriv vilken storlek du önskar. Lägg till föreningens mejladress för en kopia, ifall någon slags uppföljning krävs.


Notera att det är endast tillåtet att tacka nej till garage pga storlek. Tackar du nej pga placering kommer du hamna sist i kön. Försök istället hitta någon att byta med. Vi har inte möjlighet att visa garaget innan du tackar ja då Certego har nycklarna till dessa. Det är också dit du vänder dig för att få nycklar till garage du skrivit kontrakt för.


Under hösten 2019 har det iordningställs 2 stycken gästparkeringar, vilka är till för gäster till boende i föreningen. Notera att parkering max 24h gäller.


Parkia

Från och med våren 2020 har Parkia anlitats som parkeringsvakter för Brf Betonggjutaren. Dessa utfärdar tillstånd för gästparkering och böter för felparkeringar. Detta innebär att:


  • Felparkeringar som en boende upptäcker (på sin egen parkering) ringer den boende direkt till numret som står på snart uppsatt skylt, till Parkia
  • Felparkeringar som styrelsen upptäcker ringer vi direkt in till Parkia. Det går inte att vända sig till styrelsen för att diskutera en felparkering i efterhand.


En felparkering här är: 


  • Om en bil står parkerad där det inte står att parkering är tillåten på vårt område
  • Om en bil står på en förhyrd parkering som den inte betalar för
  • Om en bil står utan tillstånd på gästparkeringen innan bilen förväntas stå där
  • Om en boende står på gästparkeringen
  • Om en bil står framför eller mellan portarna när det inte handlar om in- och/eller urlastning
  • Om en bil står framför garageporten 


Vid renoveringar/anlitade hantverkare: 


  • Ska ni renovera eller anlita en hantverkare mejlar ni till betonggjutarenuppsala@gmail.com för att meddela att det är på gång. Då får ni tillgång till hantverkarparkeringen. För att detta ska gälla krävs även att man lämnar ett telefonnummer att ringa till ifall bilen måste flyttas av akut anledning. Cykelförråd och matkällare


Det finns tillgång till låsta cykelförråd, däckförvaring och matkällare.

Nycklar finns att kvittera ut hos Certego efter att ni meddelat styrelsen som mejlar in till Certego.