Garage, parkering och förrådGarage och parkering

Föreningen har tillgång till 52 garageplatser, 9 st mindre och 43 st större, 62 parkeringsplatser med elplint samt 10 platser avsedda för elbilar med laddstation. Föreningen tillåter inte användande av motorvärmaruttag till laddning av elbil då detta medför brandrisk. 

Kölista

För att ställa dig i kö till en parkering eller ett garage, eller vill veta vilken plats du har i kön kontaktar du hyresavdelningen@boservice.hsb.se med följande info: Namn, telefonnummer, lägenhetsnummer, adress och från när du önskar parkering, samt önskad storlek om garageplats önskas. Det krävs att du är medlem i föreningen och har tillgång till ett fordon för eget bruk.


Gästparkering

Det finns 2 stycken gästparkeringar, vilka är till för gäster till boende i föreningen. Notera att parkering ska ske framför respektive parkeringsskylt med avstånd till varandra för att ej hindra framkomlighet. Parkering gäller i max 24h och  parkeringstillstånd tillsammans med ankomsttid ska placeras väl synligt i framrutan.


Parkia

Parkia anlitas som parkeringsvakter för Brf Betonggjutaren och utfärdar tillstånd för gästparkering och böter för felparkeringar. Vid felparkeringar som en boende upptäcker ringer den boende direkt till Parkia. Det går inte att vända sig till styrelsen för att diskutera en felparkering i efterhand.


En felparkering här är: 


  • Bil står parkerad på innergård
  • Bil står på en förhyrd parkering som den inte betalar för
  • Bil står utan tillstånd på gästparkeringen 
  • Boende står på gästparkeringen
  • Bil står framför eller mellan portarna när det inte handlar om in- och/eller urlastning
  • Bil står framför garageporten 


Hantverkarparkering 

För tillgång till hantverkarparkeringen mejlar ni till betonggjutarenuppsala@gmail.com för att meddela att arbetet är på gång. Det krävs att telefonnummer till hantverkare lämnas så att kontakt kan tas om bilen måste flyttas av akuta skäl. Cykelförråd och matkällare

Det finns tillgång till låsta cykelförråd, däckförvaring och matkällare.

Nycklar finns att kvittera ut hos Certego efter att ni meddelat styrelsen som mejlar in till Certego.