FörsäkringarFörsäkringar


Föreningens hus är försäkrade hos IF. Där ingår fullvärdesförsäkring samt kollektivt bostadsrättstillägg vid fuktskador. För att komma i kontakt med IF, ring 0771-655 655.Skadedjursförsäkring finns hos Anticimex.