FörsäkringarFörsäkringar
Föreningens hus är försäkrade hos IF. Där ingår fullvärdesförsäkring samt kollektivt bostadsrättstillägg vid fuktskador. För att komma i kontakt med IF, ring 0771-655 655.Skadedjursförsäkringen finns hos Anticimex. Murargatan 1- 21

Verkmästargatan 19

Uppsala

Copyright © All Right Reserved

Föreningens namn:

Betonggjutaren


Fastighetsbeteckning:

Sala backe 24:1