Tvättstugor och SoprumTvättstugor


Varje bostadslänga har tvättstugor i källaren som bokas genom att skriva sitt namn och sin trappuppgång i bokningsschemat intill dörren. Vänligen respektera de ordningsregler som gäller för dessa (som finns i anslutning till bokningsschemat) för att inte orsaka olägenheter för andra boenden.


Under 2020 påbörjas upprustning av tvättstugorna.


Soprum


Det är viktigt att inte lämna större avfall i soprummet eftersom det skapar ytterligare kostnader för föreningen och i förlängningen alla boenden.


I soprummet sorteras brännbart avfall, matavfall, plast, metall, glas, kartong, tidningspapper, glöd- och lågenergilampor samt batterier. Det finns flera återvinnigscentraler i Uppsala för annat och/eller större avfall, närmast vid Spikgatan i Boländerna (länken öppnar Google Maps).


För större avfall hänvisar vi alltså till Uppsalas återvinningscentraler eller den container som görs tillgänglig på föreningens innergård två gånger om året.


Container


Några veckor varje vår och varje höst ställs en container på innergården för de boenden att slänga allt förutom:

  • Inga vitvaror
  • Inga batterier
  • Inga flytande vätskor
  • Inget avfall som sorteras i soprummet