SamlingslokalenSamlingslokalen


Vi vill påminna samtliga medlemmar om att hålla sig uppdaterade kring och följa Folkhälsomyndighetens restriktioner vad gäller privata sammankomster.Samlinglokalen är till för de boende i föreningen och får hyras till en kostnad av 200 kr. Den får endast användas för privat bruk. Tanken med lokalen är att du som boende ska kunna ha större sammankomster utan att störa dina grannar.


Lokalen är utrustad med:


 • Stolar för 30-40 personer.
 • Tre stora bord, ett mindre bord.
 • Två soffor.
 • En fullt utrustad köksdel med ett kylskåp.
 • En toalett.
 • Städutrustning. 


I lokalen finns det uppsatta ordningsregler att följa. Även en checklista för städ. 


Den som bokar är ansvarig för att:

 • Hålla antalet personer i lokalen till det tillåtna (maxantal 40 personer).
 • Lämna lokalen städad. Skulle det visa sig att en städfirma behöver tas in debiteras den som har bokat.
 • Det inte blir störande för omkringboende.
 • Det inte är nedskräpat (flaskor, fimpar m.m.) utanför lokalen, vid trappan och i nära anslutning till trappan. 
 • Felanmäla till info@sweax.se om olyckan är framme i lokalen. Viktigt då är att lägga till föreningens mejl för kopia av felanmälan. 


För närvarande har vi inte möjlighet att visa lokalen innan bokning, men hoppas kunna utarbeta ett system för det framöver. 


Är du intresserad av att boka lokalen mejlar du till betonggjutarenuppsala@gmail.com och genom att boka godkänner du de regler som gäller.