Bygga omOmbyggnationer i den egna lägenhetenVid reparation eller ombyggnad av fasta installationer som:


1.* Vattenledningar.(Innefattar även byten av kranar, sanitetsporslin samt installationer av tvätt- och diskmaskiner).


2.* Fasta el-ledningar.


3.* Ventilation.


4.   Lättbetongsväggar (typ som finns i kök för klädkammaren).


5.** Betongväggar (bärande).


6.** Upptagningar av nya dörrhål eller valv.* Får endast utföras av auktoriserad yrkesgrupp för att försäkringar ska gälla.


** Vid rivande av bärande betongvägg ska en auktoriserad byggingenjör göra beräkningar på hållfastheten som ska redovisas för styrelsen. Dessutom ska det upprättas bygglovs- eller bygganmälan hos byggnadsnämnden som ska redovisas för styrelsen för godkännande.Tänk på att en felmonterad disk- eller tvättmaskin kan orsaka skador för mycket höga belopp, och betalningsansvaret ligger på lägenhetsägaren.


Styrelsen