StyrelsenBRF Betonggjutarens styrelse 2024


Ordförande: Fanny Löfqvist

Vice ordförande: Meruzhan Gevorgian

Sekreterare: Mattias Gustavsson

Ledamot: David Feldt Suppleant: Ann-Marie Sjödin

Suppleant: Frida Gravenfors 

Suppleant: Therese Tengwall För att komma i kontakt med styrelsen mejla betonggjutarenuppsala@gmail.com.

För felanmälan kontakta i första hand Sweax