Styrelsen informerar

Information från styrelsen våren 2020 Vi i styrelsen vill gärna återkoppla några saker som vi tidigare har informerat om. Det är konstiga tider och ingen är oberörd av det som pågår globalt. 

I skrivande stund ser det ut så här för Brf Betonggjutaren: 


Gästparkeringstillstånd Alla har fått orangea gästparkeringstillstånd. Ge ett sådant till ditt besök att lägga vid framrutan av bilen. Det viktiga är att den orangea lappen syns. Ni behöver inte fylla i något. Parkia kollar i rutan efter en orange lapp. Ser de ingen orange lapp, skriver de en bot. 


Matavfallspåsar: kommunfullmäktige fattat beslut om att göra papperspåse till obligatoriskt emballage för matavfall. Varje lägenhet kommer att få en årsförbrukning påsar, hållare och en enklare upphängningsanordning utdelad till sin lägenhet. När det närmar sig kommer ett anslag. 


Hyran: På föreningsstämman togs det upp om en kommande hyreshöjning. Anledningen till att hyrorna skulle höjas var för kommande underhållsarbete och andra projekt som vi var igång med. Underhåll av fastigheten är sådant vi måste göra. Andra saker var projekt för modernisering eller allmän trivsel såsom att ordna ett gym, byta ut bokningslistor för tvättstuga. Vi ville göra det och bibehålla den goda ekonomin föreningen har. Därför föreslogs en avgiftshöjning. 


På grund av det rådande läget så blir det ingen hyreshöjning i år. Det innebär också att några saker skjuts på framtiden. Det vi skjuter fram är:

- iordningställande av gym

- bokningssystem för tvättstugor 


Radonmätningen är genomförd och klar och vi kan glädjande meddela att det såg bra ut! 


OVK-mätningen är gjord och här måste det åtgärdas en del saker, både en större justering för båda längorna och några enskilda boenden. Några av er kommer bli kontaktade för att utföra en mätning, alt. åtgärder. 


Hjälpas åt i Coronatider: Vi vill slå ett slag för att sätta upp ett anslag om ni behöver hjälp i dessa coronatider. Med vänliga hälsningar, Styrelsen. 


Murargatan 1- 21

Verkmästargatan 19

Uppsala

Copyright © All Right Reserved

Föreningens namn:

Betonggjutaren


Fastighetsbeteckning:

Sala backe 24:1