Uppland Boservice
Upplands Boservice AB


Besöksadress:

Märstagatan 4

753 23 Uppsala


Postadress:

Box 347

751 06 Uppsala


Telefon: 018-18 74 00


Upplands Boservice AB sköter vår ekonomiska förvaltning sedan 2006 som innefattar:In- och utträdeshandlingar godkännes av Brf Betonggjutaren. Sänds till:


Upplands Boservice AB

Märstagatan 4

753 23 Uppsala


OBS! Förfrågan om pantförskrivning eller hyresskulder svarar Upplands Boservice på.

 


 1. Ekonomiskförvaltning
 2. Lägenhetsregister
 3. Pantförskrivningar
 4. Hyresavisering
 5. Fastighetsdeklarationer
 6. Budgetförslag
 7. Hyresavier för lägenheter, garage och p-platser
 8. Pantförskrivning av lägenheter
 9. Registrering av nya lägenhetsägare
 10. Påminnelser
 11. Krav
 12. Autogiro