Uppland BoserviceUpplands Boservice AB


Besöksadress:

Märstagatan 4

753 23 Uppsala


Postadress:

Box 347

751 06 Uppsala


Tfn. 187402 Fax 187491


Upplands Boservice AB sköter vår ekonomiska förvaltning sedan 2006 som innefattarIn- och utträdeshandlingar godkännes av Brf Betonggjutaren.

Sänds till:


Upplands Boservice AB

Märstagatan 4

753 23 Uppsala


OBS: Förfrågan om pantförskrivning eller hyresskulder svarar Upplands Boservice på.

 


 1. Ekonomiskförvaltning
 2. Lägenhetsregister
 3. Pantförskrivningar
 4. Hyresavisering
 5. Fastighetsdeklarationer
 6. Budgetförslag
 7. Hyresavier för lägenheter, garage och p-platser
 8. Pantförskrivning av lägenheter
 9. Registrering av nya lägenhetsägare
 10. Påminnelser
 11. Krav
 12. Autogiro


Murargatan 1- 21

Verkmästargatan 19

Uppsala

Copyright © All Right Reserved

Föreningens namn:

Betonggjutaren


Fastighetsbeteckning:

Sala backe 24:1