Garage och Förråd

BRF BetonggjutarenGarage och parkeringFöreningen har tillgång till 52 garageplatser och 62 parkeringsplatser med elplint.


För att få tillgång till en parkerings- eller garageplats krävs att du är medlem i föreningen och har tillgång av ett fordon för eget bruk.
Sedan länge har principen om en parkeringsplats eller ett garage per bostad tillämpats.


Är ni fler i hushållet med varsin bil går det att ställa sig på kö för ytterligare en parkeringsplats.


Kölista för parkering tillämpas och sedan 2018 har ansvaret för parkering överlåtits till Upplands Boservice.  För att ställa dig på kö till en parkering eller ett garage kontaktar du Upplands Boservice. 


Under hösten 2019 iordningställs det 2 stycken gästparkeringar.


Cykelförråd och matkällare


Det finns tillgång till låsta cykelförråd, däckförvaring och matkällare.


Nycklar finns att kvittera ut hos Certego.Murargatan 1- 21

Verkmästargatan 19

Uppsala

Copyright © All Right Reserved

Föreningens namn:

Betonggjutaren


Fastighetsbeteckning:

Sala backe 24:1